Bài viết hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu những thông tin cơ bản về Sở Kế hoạch Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh để biết được quyền hạn, nhiệm vụ của Sở là gì trong việc ổn định, phát triển kinh tế của TP HCM nói riêng và của nước ta nói chung.

sở kế hoạch đầu tư thành phố hồ chí minh

Thông tin cơ bản về Sở Kế hoạch Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh

Sở Kế hoạch Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh có địa chỉ tại 32 Lê Thánh Tôn, Bến Nghé, Quận 1, Thành Phố Hồ Chí Minh.

Số điện thoại:  028 3829 3179

Thời gian Sở Kế hoạch Đầu tư TP HCM làm việc:

Sở Kế hoạch Đầu tư TPHCM làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.

  • Buổi sáng làm việc từ 7 giờ 30 phút đến 12 giờ 00 phút
  • Buổi chiều làm việc từ 13 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút.

Ngoài ra, theo quy định của pháp luật, Sở Kế hoạch Đầu tư TPHCM cũng sẽ được nghỉ trong những ngày lễ, tết như Tết Âm lịch, Tết Dương Lịch, ngày Giải phóng miền Nam (30/4), ngày Quốc tế lao động (1/5), ngày Quốc Khánh (2/9), ngày Giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch).

sở kế hoạch đầu tư thành phố hồ chí minh

Nhiệm vụ, chức năng của Sở Kế hoạch Đầu Tư TPHCM 

Chức năng:

Sở Kế hoạch Đầu tư TPHCM là cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố có chức năng tham mưu, giúp UBND quản lý nhà nước về các vấn đề liên quan đến quy hoạch, kế hoạch và đầu tư gồm:

  • Tổng hợp về quy hoạch hoạch
  • Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội
  • Tổ chức thực hiện và đề xuất về cơ chế, chính sách quản lý kinh tế – xã hội.
  • Về vấn đề đầu tư trong nước, nước ngoài
  • Quản lý nguồn vốn ODA, nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ
  • ……

Bên cạnh những công việc kể trên, Sở còn có rất nhiều những công việc khác phải thực hiện dưới sự chỉ đạo của UBND tỉnh, của Bộ.

Sở Kế hoạch Đầu tư có tư cách pháp nhân, có con dấu, tài khoản riêng, chịu sự chỉ đạo về  quản lý, tổ chức, biên chế và công tác của UBND Tỉnh, đồng thời cũng chịu sự chỉ đạo về hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Kế hoạch Đầu tư 

sở kế hoạch đầu tư thành phố hồ chí minh

Nhiệm vụ:

Đối với việc trình UBND

Sở có nhiệm vụ thực hiện các dự thảo quyết định, chỉ thị, các văn bản quy định liên quan đến phân công công việc, phân cấp, ủy quyền trong các lĩnh vực như quản lý nhà nước của Sở thuộc phạm vi, trách nhiệm cũng như là thẩm quyền của UBND tỉnh.

Sở cũng sẽ dự thảo các quy hoạch về phát triển, kế hoạch dài hạn,  hoặc có thời hạn 5 năm, hàng năm, các chương trình có tầm quan trọng trong lĩnh vực quản lý nhà nước với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội của địa phương, quy hoạch các vùng,…

Bên cạnh đó, sở cũng sẽ dự thảo những chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở nhằm đảm bảo phù hợp với các mục tiêu, nội dung tổng thể liên quan đến cải cách hành chính nhà nước của UBND tỉnh.

Đối với việc trình Chủ tịch UBND tỉnh (thành phố)

Các dự thảo, quyết định, chỉ thị hay các văn bản khác đều thuộc thẩm quyền ban hành của chủ tịch UBND tỉnh (thành phố) về các lĩnh vực khác nhau thuộc quyền quản lý của Sở.

Các dự thảo, quyết định liên quan đến hoạt động thành lập, sáp nhập, chia tách, tổ chức lại hay giải thể cải đơn vị trực thuộc quyền quản lý của Sở theo quy định của pháp luật.

sở kế hoạch đầu tư thành phố hồ chí minh

Hoạt động hướng dẫn, kiểm tra, chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện các VBQPPL

Có thể nói, hoạt động hướng dẫn, kiểm tra, chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện các VBQPPL, quy chuẩn, tiêu chuẩn, các quy hoạch phát triển, kế hoạch, chương trình, dự án đã được phê duyệt, cấp phép thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở.

Bên cạnh đó, Sở cũng thực hiện các hoạt động tuyên truyền, giáo dục pháp luật cũng như các thông tin liên quan đến các lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở tới người dân.

Quản lý hoạt động về quy hoạch, phát triển hiện tại và tương lai

Sở sẽ trực tiếp hướng dẫn, kiểm tra cũng như thực hiện các quy định của pháp luật liên quan đến lĩnh vực xây dựng, bao gồm các hoạt động như lập và quản lý thực hiện dự án đầu tư quy hoạch, phát triển kinh tế, xây dựng, khảo sát, thiết kế, thi công xây dựng,…

Sở thực hiện việc cấp, gia hạn cũng như quá trình điều chỉnh, thu hồi giấy phép xây dựng công trình và kiểm tra xây dựng công trình theo giấy phép đã được cấp trên địa bàn.

Sở cũng là cơ quan hướng dẫn kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật liên quan đến những vấn đề về điều kiện năng lực hành nghề của cá nhân, điều kiện năng lực hoạt động,….

Các hoạt động như thực hiện việc cấp và quản lý các chứng chỉ hành nghề hoạt động trong lĩnh vực liên quan đến quy hoạch, phát triển, đầu tư theo quy định của pháp luật, theo dõi, tổng hợp trình báo cáo lên UBND tỉnh (thành phố) và Bộ Kế hoạch Đầu tư liên quan đến tình hình quy hoạch, phát triển kinh tế, quản lý nguồn vốn….

sở kế hoạch đầu tư thành phố hồ chí minh

Như vậy bài viết hôm nay đã gửi đến các bạn những thông tin hữu ích liên quan đến Sở Kế hoạch Đầu tư Hồ Chí Minh. Các bạn đã biết những thông tin cơ bản như địa chỉ, ngày, giờ làm việc,… Bên cạnh đó, bài viết cũng đã gửi đến bạn những thông tin cơ bản liên quan đến nhiệm vụ, quyền hạn của Sở. Hy vọng qua bài viết hôm nay, các bạn đã biết thêm những thông tin bổ ích nhé

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here