Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất tiếng anh được hiểu là gì?

Trong hoạt động đất đai bạn có biết hợp đồng về quyền chuyển nhượng đất vô cùng quan trọng. Trong vào viết dưới đây, chúng tôi sẽ nói về Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất tiếng anh được hiểu là gì?

Bạn đã từng nghe qua về một bản hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất của pháp luật Việt Nam được viết bằng tiếng anh hay chưa? Bản hợp đồng tiếng anh liệu có gì khác so với bản tiếng Việt? Sau đây là những thông tin quy định về bản hợp đồng này. 

Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất tiếng anh được hiểu là gì?

Do tính chất phức tạp nên việc tranh chấp trong quyền sử dụng đất sử dụng đất thường xảy ra. Thậm chí, quá trình tranh chấp đất này có thể kéo dài tới hàng chục năm. Vì vậy, để giảm thiểu rủi ro có thể xảy ra, bất kỳ ai muốn tham gia mua bán đất đai đều phải biết về các quy định trong hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất. 

hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất tiếng anh

Theo quy định tại Điều 697 của Bộ luật Dân sự hiện hành, hợp đồng cấp quyền sử dụng đất là một thỏa thuận giữa hai bên. Theo đó, người cấp quyền sử dụng đất sẽ chuyển giao quyền sử dụng đất cho người nhận đất và nhận tiền phải trả cho người nhận theo quy định của quyền sử dụng đất. 

Hợp đồng giao quyền sử dụng đất phải tuân thủ theo các nguyên tắc sau: tự do ký hợp đồng nhưng không trái pháp luật và đạo đức xã hội; tự do, bình đẳng, thiện chí, hợp tác, trung thực và ngay thẳng. 

Nội dung của hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất tiếng anh được hiểu là gì?

Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất có các nội dung sau đây: 

  • Tên và địa chỉ viết các bên
  • Quyền và nghĩa vụ của các bên
  • Loại, địa điểm, mã số, biên giới và điều kiện sử dụng đất
  • Thời hạn sử dụng đất còn lại của người nhận quyền
  • Giá chuyển nhượng đất
  • Phương thức thanh toán 
  • Quyền của bên thứ 3 đối với đất chuyển nhượng 
  • Thông tin khác liên quan đến sử dụng đất

Theo khoản 2 điều 689 của Bộ luật Dân sự 2005 và khoản 3 Điều 167 của Luật Đất đai 2013, hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất phải được xác lập bằng văn bản có sự chứng thực theo quy định của pháp luật. Do đó, nếu hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất không được chứng thực hoặc xác thực thì sẽ được tuyên bố vô hiệu khi xảy ra tranh chấp. 

hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất tiếng anh

Ngoài ra, theo Điều 134 của Bộ luật Dân sự 2005: “pháp luật quy định rằng hình thức giao dịch dân sự là điều kiện để có hiệu lực nhưng các bên phải tuân thủ, toà án hoặc nhà nước cơ quan có thẩm quyền khác. Theo yêu cầu của một hoặc tất cả các bên bắt buộc phải có trách nhiệm. Các quy định về hình thức giao dịch trong một thời hạn nhất định. Nếu quá thời hạn đó, các bên vẫn không tuân thủ theo quy định thì hợp đồng sẽ không còn hiệu lực. 

Điều này có nghĩa là một hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất không tuân thủ các quy định về hình thức giao dịch thì sẽ bị toà án tuyên bố vô hiệu khi xảy ra tranh chấp. Thay vào đó, toà án sẽ đưa ra quyết định buộc các bên thực hiện các thủ tục để hoàn thành hợp đồng. Nếu quá thời hạn, các bên vẫn không tuân thủ theo quy định thì hợp đồng sẽ không có hiệu lực.

Trên đây là những chia sẻ của chúng tôi về Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất tiếng anh được hiểu là gì? Về nội dung hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất khá giống với các bản hợp đồng khác. Để quá trình chuyển nhượng diễn ra thuận lợi, các bên cần phải tuân thủ theo đúng quy định về Luật Đất đai. 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here